Bizi takip edin

Köşe yazarları

Duy Uyan, Etme Uyan!

->

-> 55

Sığırlar dizi dizi, ithalat için başka ülkeler bekler bizi…

İngiltere’de tarım ‘agriculture’ diye adlandırılır. ‘Agri’ yaşam biçimi, ‘culture’ kültürdür, yani ‘agriculture’ yaşam biçimi kültürü anlamına gelmektedir. Yaşam biçiminin iyi veya kötü olması tarım ile doğrudan ilgilidir. Yaşam biçimimiz malumunuz; evlere şenlik!

Tarım ve tarımcı için tarımsal yayım önemlidir. Serbest piyasa öncesi Tarım Bakanlığı uyguladığı tarımsal yayım ile çiftçilere ulaşır, yeniliklerle buluştururdu. Hollanda dilindeki voorlichtingskunda-yayım sözcüğünün anlamı da; “yolu aydınlatmaktır” zaten.

1980’den bu yana tarımın direksiyonuna IMF ve Dünya Bankası oturdu. O günden bu yana tarımsal yayımcılık bırakın rafa, çatı arasına atıldı. Ara ki bulasın!
Tarımsal yayım uygulanmadığı için şimdilerde tarıma giden yol çok karanlık, eldeki fener (tarım politikaları) zifir karanlıkta ateşböcekleri misali!

Tarım, bitkisel üretim ile hayvan yetiştiriciliğinin bir arada yapıldığı işin adıdır. Türkiye’de bitkisel üretim ile hayvancılık, ithalatta rakip tanımaz haldeler. Bitkisel bir başka yazı konusu, hayvancılığa bakalım.
Hayvan yetiştiricileri için en önemli girdi yem, yem maliyetin %70’ini tek başına oluşturuyor. Bu nedenle bedava yem kaynağı olan meranın önemi hayvan yetiştiricileri için çok büyük ve önemli.

Çayır ve meralar gerek evcil gerekse yaban hayatında ot yiyerek yaşayan bütün canlıların doğrudan, diğerlerinin ise, dolaylı besin kaynağıdır.

Dünyada çiftlik hayvanlarının yeminin yaklaşık %70’i meralardan karşılanmaktadır. Dünya gıda üretiminin %16’sı da meralara dayalı faaliyetlerden sağlanmaktadır.

ABD’de bile hayvanların tükettiği yemin yüzde 40’ı meralardan karşılanmaktadır. AB ülkelerinden İrlanda’da, geviş getiren hayvanların tükettiği yemin tamamına yakını, yani %97’si, İngiltere’de %83’ü, Fransa’da %71’i, Hollanda’da ise %54’ü meralardan sağlanmaktadır.

Türkiye’de hayvanların tükettikleri yemin protein ve enerji değeri olarak yaklaşık %85’i kaba yemlerden, %15’i kesif yemlerden karşılanmaktadır. Toplam yem ihtiyacını karşılamada çayır meraların payı yaklaşık %25 oranındadır.
Türkiye’de 3-4 aydan bu yana yeme gelen zam neredeyse % 100’e yaklaştı. Bir yandan tek bir ilimiz büyüklüğünde olan Singapur’dan hayvan ithaline girişiyoruz, diğer yandan Meclis’e gönderilen Torba Yasa’nın içerisine merayı talana açacak maddeler ekliyoruz.

Ne diyelim? Bildiğini okuyanlara son uyarıyı türkü yapsın:

“Uyku tembelliğin etidir
Aç gözünü hayat nedir?
Gittiğin yol çok kötüdür
Duy uyan, etme uyan!”